22. 8. 2017 PAVEL ŠPORCL - PATRON EDUKATIVNÍCH POŘADŮ SYMFONICKÉHO ORCHESTRU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

Pro koncertní sezónu 2017/2018 se houslista Pavel Šporcl stal patronem edukativních řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy nazvané: FOK pro nové generace. V rámci ní provede v kostele sv. Šimona a Judy v Praze Vivaldiho koncerty ze Čtvera ročních dob: 21. října 2017 zahraje Podzim a Zimu a 12. března 2018 Jaro a Léto. Výchovné koncerty pro 2. stupeň základnách škol bude houslista sám dirigovat i moderovat.

"Koncerty pro školy mě velice baví. Pokládám za svou povinnost provádět je. Jdou ruku v ruce s mojí myšlenkou přivést děti a mladé lidi ke klasické hudbě. Ukazovat, že hudba klasická není vážná, ale citlivá, plná emocí, že je prostě nádherná a mnohdy i veselá. Mnohé z dětí nemají příliš příležitostí se s ní setkat. Dětské a mladé publikum je spontánní a upřímné. Takové publikum se neprojeví radostně, nadšeně nebo potleskem, pokud jej produkce opravdu neosloví. O to víc mě těší, že se mi, myslím, daří malé a mladé posluchače zaujmout, někdy i vyzvat na pódium spolu se mnou. Po skončení se scházíme v přísálí u autogramiády, fotíme se a navážeme pár slov. Jsou to pro mě velmi inspirativní setkání.
Nepochybně záleží i na výběru prováděného repertoáru. Domnívám se, že by měl být posluchačsky líbivý a vděčný, aby vztah ke klasické hudbě navodil. Proto jsem po dohodě se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK ze svého obsáhlého repertoáru vybral právě Vivaldiho Čtvero ročních dob. Programní, jiskřivou barokní hudbu se svojí mimohudební tématikou, která by mohla být jakousi vstupní branou do nádherného světa klasické hudby," ke spolupráci s FOK dodává Pavel Šporcl.
Pavel Šporcl

Nesmírně talentovaný houslista

- Gramophone

Pavel na Instagramu

Odebírejte Pavlův newsletter