PAVEL ŠPORCL POROTCEM KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

Ve dnech 7. - 10. 5. 2014 Pavel Šporcl poprvé zasedl v porotě 56. ročníku mezinárodní Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. Jejím absolutním vítězem se sám stal ve třinácti letech v roce 1986.