PAVEL ŠPORCL - UDĚLENÍ CENY TORCH BEARER AWARD, NEW YORK

SRI CHINMOY ONENESS-HOME PEACE RUN 2018

Jednou z nedílných součástí této celosvětové iniciativy je každoroční předání slavnostní ceny nesoucí název Torch Bearer Award. Toto ocenění je udělováno jako projev uznání a pocty těm, kteří svým vlastním životem a činy výrazně obohatili životy ostatních a výjimečným způsobem tak ve společnosti pomáhají šířit pozitivní hodnoty a ideály. Za nezapomenutelný přínos a laskavou službu české společnosti na poli veřejného kulturního života bude toto ocenění předáno dne 24. 8. 2018 v New Yorku českému houslistovi Pavlu Šporclovi.
PAVEL ŠPORCL - UDĚLENÍ CENY TORCH BEARER AWARD, NEW YORK
Pavel Šporcl

Šporcl hrál s jemnou lyrikou a strhující virtuozitou

- Gramophone

Pavel na Instagramu

Odebírejte Pavlův newsletter