PAVEL ŠPORCL - LEKTOR NA MISTROVSKÉ AKADEMII V TELČI

Ve dnech 15. - 24. července působí Pavel Šporcl jako lektor hry na housle na mistrovské akademii v Telči.