Koncert na hladině 1

V nádherné přírodní scenérii rybníka Jureček v Říčanech se v červnu 2020 uskutečnily tři mimořádné koncerty Pavla Šporcla a jeho hostů.12. června to byla skvělá sopranistka Jana Šrejma Kačírková.